machi koro

Machi Koro

  Game: Machi Koro Developer: Machi Koro Players: 2- 4 players             As the mayor of Machi Koro, Japan, you must create landmarks which consist of a...